Pakkeløsninger

Vores priser er fuldt konkurrencedygtige, og vores ydelser er af høj kvalitet.

Vores pakker bliver tilpasset individuelt til hver kundes behov. Prisen for pakken bliver aftalt til at gælde for en 3 årig periode kun reguleret med udviklingen i nettoprisindekset.

En typisk pakke for et selskab vil se således ud:

  • Udarbejdelse af årsrapport med specifikationshæfte og opgørelse af skat
  • Deltagelse i regnskabsmøde
  • Digital indberetning på Virk.dk og Skat.dk
  • Fremsendelse af efterposteringer, generalforsamlingsreferat
  • Almindelig løbende sparring igennem året via telefon og mail

Som forudsætning for vores pakkepriser skal vi modtage et afstemt bogføringsmateriale med dokumentation til regnskabsposter fra intern bogholderen eller fra ekstern bogføringsvirksomhed, ellers skal vi bruge ekstra tid ift. den aftalte pris.

Timeprisen er pt. kr. 1.500 ex. moms.

Holdingselskaber vil også indgå I pakken og honorar herfor er:

  • Lille holdingselskab uden aktivitet minimum kr. 5.000

Skal vi ringe dig op?

Du kan også ringe til os på +45 70 26 26 89