Skat/privat

Vi udarbejder indkomst- og formueopgørelser, regnskab på udlejningsejendomme/forældre-lejligheder, optimering af skatteberegning i Virksomhedsskatteordningen/Kapitalafkastordningen, udfylder og indberetter selvangivelser og forskudsregistreringer via Skat´s hjemmeside.

Opgørelse af avancer og tab på aktier til indberetning hos Skat.

Skal vi ringe dig op?

Du kan også ringe til os på +45 70 26 26 89