​Udvidet Gennemgang

Udvidet gennemgang frem for revision?

Udførsel af en udvidet gennemgang er et mindre omfattende alternativ til en revision og dermed billigere og er derved en fordel for mindre og mellemstore virksomheder, da virksomhedens regnskab opretholder sin troværdighed, men til en billigere pris.

Ved en udvidet gennemgang reduceres risikoen for væsentlige fejl og mangler i virksomhedens regnskab som ved en revision, dog med en mindre grad af sikkerhed.

Udvidet gennemgang

Udvidet gennemgang udføres ved forespørgsler til ejeren og medarbejdere og ved analyser af regnskabstallene. Derudover skal vi ved en udvidet gennemgang indhente bekræftelse fra banker og kreditinstitutter samt fra advokater, tingbogen, bilbogen og personbogen.

Få et retvisende regnskab med udvidet gennemgang

Via en udvidet gennemgang foretaget af os, kan du som virksomhed fremvise en revisorerklæring og derved fremvise et troværdigt og retvisende regnskab.

Efter den udvidede gennemgang udarbejder vi en årsrapport, som indberettes digitalt til offentliggørelse hos Erhvervsstyrelsen.

Kontakt os for udvidet gennemgang

Vil du have foretaget en udvidet gennemgang, eller er du i tvivl om, hvorvidt en udvidet gennemgang er det rigtige alternativ for lige præcis din virksomhed, så kontakt os på telefon.

Skal vi ringe dig op?

Du kan også ringe til os på +45 70 26 26 89